بازی شانگهای SIPG - کاشیما آنتلرز

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

شانگهای SIPG

2 1

کاشیما آنتلرز

16:30 1397/02/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی شانگهای SIPG و کاشیما آنتلرز

لیگ قهرمانان آسیا یک هشتم نهایی

شانگهای SIPG

1
3

کاشیما آنتلرز

14:30
1397/02/19

ویدیوهای بازی شانگهای SIPG و کاشیما آنتلرز

اخبار بازی