بازی کوبا - لهستان

والیبال قهرمانی جهان گروه D (هفته 1)
1 18 19 25 14

کوبا

3 25 25 21 25

لهستان

22:00 1397/06/21

بازی های رودرروی کوبا و لهستان

المپیک 2016 ریو گروه B

کوبا

0
3

لهستان

00:35
1395/05/26