حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پورتو ریکو - لهستان

والیبال قهرمانی جهان گروه D (هفته 1)
0 14 12 15

پورتو ریکو

3 25 25 25

لهستان

18:30 1397/06/22

بازی های رودرروی پورتو ریکو و لهستان

والیبال قهرمانی جهان گروه D

لهستان

3
0

پورتو ریکو

18:30
1397/06/22
والیبال قهرمانی جهان گروه D

لهستان

3
0

پورتو ریکو

18:30
1397/06/22