بازی کاشیما آنتلرز - تیانجین چوانجیان

لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

کاشیما آنتلرز

2 0

تیانجین چوانجیان

14:30 1397/06/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
0
4
خطا
5
0
آفساید
0
10
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
15
کرنر
1
8
خطا
10
2
آفساید
0
21
موقعیت گل
10
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
1
4
خطا
5
2
آفساید
0
11
موقعیت گل
5
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کاشیما آنتلرز و تیانجین چوانجیان

لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

کاشیما آنتلرز

3
0

تیانجین چوانجیان

16:00
1397/06/27

ویدیوهای بازی کاشیما آنتلرز و تیانجین چوانجیان

اخبار بازی