بازی چونبوک موتورز - سوون سامسونگ

لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

چونبوک موتورز

0 3

سوون سامسونگ

14:30 1397/06/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
9
خطا
9
1
آفساید
0
1
موقعیت گل
1
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
2
20
خطا
18
2
آفساید
0
12
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
3
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
0
11
خطا
9
1
آفساید
0
11
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی چونبوک موتورز و سوون سامسونگ

لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی

چونبوک موتورز

3
0

سوون سامسونگ

14:30
1397/06/28

ویدیوهای بازی چونبوک موتورز و سوون سامسونگ

اخبار بازی