بازی اروگوئه - پرتغال

جام جهانی يک هشتم نهايی

اروگوئه

2 1

پرتغال

22:30 1397/04/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
8
41
٪ مالکیت توپ
59
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
5
2
کرنر
10
13
خطا
13
0
آفساید
1
14
ضربه آزاد
13
6
موقعیت گل
20
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
8
2
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
5
16
پرتاب دستی
19
0
کرنر
8
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
12
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
14

اخبار بازی