بازی اسپانیا - روسیه

جام جهانی يک هشتم نهايی

اسپانیا

1(3) (4)1

روسیه

18:30 1397/04/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
3
3
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
2
3
موقعیت گل
5
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
18
6
کرنر
5
5
خطا
19
1
آفساید
1
20
ضربه آزاد
5
25
موقعیت گل
6
75
٪ مالکیت توپ
25
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
8
10
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
1
33
پرتاب دستی
27
6
کرنر
1
1
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
2
10
موقعیت گل
1
78
٪ مالکیت توپ
22
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
5
0
کرنر
1
1
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
1
12
موقعیت گل
0
76
٪ مالکیت توپ
24
0
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی اسپانیا و روسیه

دوستانه بین المللی

اسپانیا

3
3

روسیه

22:15
1396/08/23

ویدیوهای بازی اسپانیا و روسیه

اخبار بازی