بازی برزیل - مکزیک

جام جهانی يک هشتم نهايی

برزیل

2 0

مکزیک

18:30 1397/04/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
4
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
7
8
کرنر
7
6
خطا
18
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
6
21
موقعیت گل
13
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
8
4
شوت دفع شده
8
7
شوت خارج از چارچوب
4
10
شوت داخل چارچوب
1
22
پرتاب دستی
20
5
کرنر
4
2
خطا
10
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
2
10
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی برزیل و مکزیک

دوستانه بین المللی

مکزیک

0
2

برزیل

00:30
1394/03/18
جام جهانی گروه A

مکزیک

0
0

برزیل

23:30
1393/03/27
جام كنفدراسیون ها گروه A

مکزیک

0
2

برزیل

23:30
1392/03/29

ویدیوهای بازی برزیل و مکزیک

اخبار بازی