حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سوئد - سوئیس

جام جهانی يک هشتم نهايی

سوئد

1 0

سوئیس

18:30 1397/04/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
7
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
10
3
کرنر
11
11
خطا
13
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
18
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
9
6
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
20
2
کرنر
10
4
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
11
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
8
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
10

اخبار بازی