بازی بلژیک - ژاپن

جام جهانی يک هشتم نهايی

بلژیک

3 2

ژاپن

22:30 1397/04/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
7
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
10
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
6
10
کرنر
6
13
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
14
24
موقعیت گل
11
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
3
10
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
4
27
پرتاب دستی
9
5
کرنر
6
6
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
14
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی بلژیک و ژاپن

دوستانه بین المللی

ژاپن

0
1

بلژیک

23:15
1396/08/23

اخبار بازی