حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کلمبیا - انگلیس

جام جهانی يک هشتم نهايی

کلمبیا

1(3) (4)1

انگلیس

22:30 1397/04/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
4
7
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
9
2
کرنر
7
23
خطا
13
1
آفساید
2
14
ضربه آزاد
23
14
موقعیت گل
16
48
٪ مالکیت توپ
52
6
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
5
7
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
2
25
پرتاب دستی
25
1
کرنر
2
13
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
4
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
6
1
کرنر
1
3
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
3
3
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
10

اخبار بازی