بازی اروگوئه - فرانسه

جام جهانی يک چهارم نهايی

اروگوئه

0 2

فرانسه

18:30 1397/04/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
17
4
کرنر
3
17
خطا
15
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
17
11
موقعیت گل
11
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
2
25
پرتاب دستی
24
2
کرنر
1
10
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
5
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
7

ویدیوهای بازی اروگوئه و فرانسه

اخبار بازی