حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی روسیه - کرواسی

جام جهانی يک چهارم نهايی

روسیه

2(3) (4)2

کرواسی

22:30 1397/04/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
3
10
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
7
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9
6
کرنر
8
25
خطا
18
1
آفساید
0
18
ضربه آزاد
25
13
موقعیت گل
17
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
10
7
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
31
1
کرنر
4
5
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
8
35
٪ مالکیت توپ
65
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
11
4
کرنر
1
10
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
2
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی روسیه و کرواسی

دوستانه ملی بین المللی

کرواسی

3
1

روسیه

19:30
1394/08/26

ویدیوهای بازی روسیه و کرواسی

اخبار بازی