حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برزیل - بلژیک

جام جهانی يک چهارم نهايی

برزیل

1 2

بلژیک

22:30 1397/04/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
4
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
9
8
کرنر
4
14
خطا
16
1
آفساید
0
16
ضربه آزاد
14
26
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
8
10
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
15
3
کرنر
1
10
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
10
16
موقعیت گل
1
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
6

اخبار بازی