بازی سوئد - انگلیس

جام جهانی يک چهارم نهايی

سوئد

0 2

انگلیس

18:30 1397/04/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
2
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
1
موقعیت گل
5
43
٪ مالکیت توپ
57
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
14
1
کرنر
6
10
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
12
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
28
پرتاب دستی
24
1
کرنر
3
8
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
7
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی سوئد و انگلیس

یورو گروه D

انگلیس

3
2

سوئد

00:00
1391/03/26

اخبار بازی