بازی فرانسه - بلژیک

جام جهانی نيمه نهايی

فرانسه

1 0

بلژیک

22:30 1397/04/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
1
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
1
11
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
7
4
کرنر
5
6
خطا
16
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
6
19
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
18
2
کرنر
1
5
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
6
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی فرانسه و بلژیک

دوستانه بین المللی

بلژیک

4
3

فرانسه

23:30
1394/03/17

ویدیوهای بازی فرانسه و بلژیک

اخبار بازی