بازی کرواسی - انگلیس

جام جهانی نيمه نهايی

کرواسی

2 1

انگلیس

22:30 1397/04/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
2
10
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
16
8
کرنر
4
21
خطا
13
1
آفساید
3
16
ضربه آزاد
23
23
موقعیت گل
11
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
4
11
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
1
33
پرتاب دستی
38
3
کرنر
1
6
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
11
3
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
11

ویدیوهای بازی کرواسی و انگلیس

اخبار بازی