بازی فرانسه - روسیه

لیگ ملت‌های والیبال فینال
0 22 20 23

فرانسه

3 25 25 25

روسیه

23:15 1397/04/17

بازی های رودرروی فرانسه و روسیه

لیگ ملت‌های والیبال مرحله مقدماتی

روسیه

0
3

فرانسه

20:00
1397/04/03
لیگ جهانی والیبال سطح A

روسیه

1
3

فرانسه

23:00
1396/03/19
لیگ جهانی والیبال سطح A

فرانسه

3
1

روسیه

20:40
1396/03/13
لیگ جهانی والیبال سطح A

فرانسه

3
0

روسیه

19:40
1395/04/04