حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چلسی - کاردیف

انگلیس لیگ برتر (هفته 5)

چلسی

4 1

کاردیف

18:30 1397/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
5
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
3
76
٪ مالکیت توپ
24
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
4
8
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
8
18
موقعیت گل
6
77
٪ مالکیت توپ
23
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
0
3
خطا
3
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
3
78
٪ مالکیت توپ
22
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی چلسی و کاردیف

انگلیس ليگ برتر

چلسی

2
1

کاردیف

18:30
1393/02/21
انگلیس ليگ برتر

کاردیف

1
4

چلسی

18:30
1392/07/27

اخبار بازی