حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برایتون - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 6)

برایتون

1 2

تاتنهام

20:00 1397/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
8
21
٪ مالکیت توپ
79
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
7
15
خطا
9
2
آفساید
0
9
ضربه آزاد
15
8
موقعیت گل
16
28
٪ مالکیت توپ
72
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
7
5
کرنر
3
9
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
8
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی برایتون و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

1
1

برایتون

23:15
1397/01/28
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
2

تاتنهام

23:30
1396/09/22
اتحاديه انگلیس اتحاديه

برایتون

0
2

تاتنهام

23:30
1393/08/07

ویدیوهای بازی برایتون و تاتنهام

اخبار بازی