حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هادرسفیلد - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 7)

هادرسفیلد

0 2

تاتنهام

17:30 1397/07/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
9
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
0
17
خطا
16
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
17
9
موقعیت گل
10
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
0
8
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
4
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
-1
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی هادرسفیلد و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
2

تاتنهام

18:30
1396/12/12
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

4
0

هادرسفیلد

15:00
1396/07/08

ویدیوهای بازی هادرسفیلد و تاتنهام