حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیورپول - کاردیف

انگلیس لیگ برتر (هفته 10)

لیورپول

4 1

کاردیف

17:30 1397/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
2
خطا
2
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
2
12
موقعیت گل
0
86
٪ مالکیت توپ
14
0
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
0
6
خطا
4
0
آفساید
4
8
ضربه آزاد
6
19
موقعیت گل
2
80
٪ مالکیت توپ
20
0
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
0
4
خطا
2
0
آفساید
2
4
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
2
74
٪ مالکیت توپ
26
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی لیورپول و کاردیف

انگلیس ليگ برتر

لیورپول

6
3

کاردیف

18:30
1393/01/02
انگلیس ليگ برتر

کاردیف

1
3

لیورپول

16:15
1392/09/30

ویدیوهای بازی لیورپول و کاردیف

اخبار بازی