بازی‌ کاردیف - برایتون

لیگ برتر انگلیس هفته 12

کاردیف

2 1

برایتون

16:00 1397/08/19

بازی های رو در روی کاردیف و برایتون

لیگ برتر انگلیس

کاردیف

2
0

برایتون

23:15
1398/01/27
قهرمانی انگلیس

برایتون

1
4

کاردیف

16:00
1394/12/01
قهرمانی انگلیس

کاردیف

1
1

برایتون

17:30
1394/07/11