بازی بورنموث - هادرسفیلد

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

بورنموث

2 1

هادرسفیلد

23:15 1397/09/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
6
5
خطا
5
2
آفساید
0
2
ضربه آزاد
3
3
موقعیت گل
11
28
٪ مالکیت توپ
72
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
8
14
خطا
11
3
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
23
32
٪ مالکیت توپ
68
4
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
7
4
شوت خارج از چارچوب
10
2
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
2
9
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
12
36
٪ مالکیت توپ
64
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بورنموث و هادرسفیلد

انگلیس لیگ برتر

بورنموث

1
4

هادرسفیلد

15:30
1396/11/22
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
4

بورنموث

18:30
1396/08/27