بازی برایتون - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

برایتون

3 1

کریستال پالاس

23:15 1397/09/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
4
خطا
4
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
5
14
خطا
12
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
18
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
3
10
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
10
17
٪ مالکیت توپ
83
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی برایتون و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
3

کریستال پالاس

18:30
1397/01/25
جام حذفی انگلیس یک سی و دوم

کریستال پالاس

1
2

برایتون

23:15
1396/10/18
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
0

برایتون

23:15
1396/09/07