بازی برنلی - لیورپول

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

برنلی

1 3

لیورپول

23:15 1397/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
5
خطا
2
4
آفساید
1
3
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
4
21
٪ مالکیت توپ
79
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
9
10
خطا
3
6
آفساید
3
7
ضربه آزاد
18
11
موقعیت گل
18
26
٪ مالکیت توپ
74
1
کارت زرد
0
9
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
12
4
کرنر
7
5
خطا
1
2
آفساید
2
4
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
14
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
0
7
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
10

بازی های رودرروی برنلی و لیورپول

انگلیس لیگ برتر

لیورپول

2
1

برنلی

18:30
1396/10/11
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
1

لیورپول

18:30
1396/06/25
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
2

لیورپول

19:30
1395/12/22
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

0
2

برنلی

18:30
1395/05/30

ویدیوهای بازی برنلی و لیورپول

اخبار بازی