بازی فولام - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

فولام

1 1

لسترسیتی

23:15 1397/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
6
7
خطا
3
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
7
43
٪ مالکیت توپ
57
2
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2
10
کرنر
8
12
خطا
7
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
12
25
موقعیت گل
13
45
٪ مالکیت توپ
55
4
نجات دروازه
6
8
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
5
7
کرنر
2
5
خطا
4
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
14
موقعیت گل
6
47
٪ مالکیت توپ
53
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3