بازی واتفورد - منچسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

واتفورد

1 2

منچسترسیتی

23:30 1397/09/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
3
خطا
3
2
آفساید
3
3
ضربه آزاد
2
3
موقعیت گل
10
28
٪ مالکیت توپ
72
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
11
4
خطا
8
4
آفساید
7
9
ضربه آزاد
3
11
موقعیت گل
15
30
٪ مالکیت توپ
70
0
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
5
1
خطا
5
2
آفساید
4
6
ضربه آزاد
1
8
موقعیت گل
5
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی واتفورد و منچسترسیتی

انگلیس لیگ برتر

واتفورد

1
3

منچسترسیتی

23:30
1396/10/12
انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

6
0

واتفورد

18:30
1396/06/25
انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

5
0

واتفورد

18:30
1396/02/31
انگلیس لیگ برتر

واتفورد

0
2

منچسترسیتی

23:30
1395/09/24

ویدیوهای بازی واتفورد و منچسترسیتی

اخبار بازی