بازی ولورهمپتون - چلسی

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

ولورهمپتون

2 1

چلسی

23:15 1397/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
8
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
9
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
5
18
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
17
29
٪ مالکیت توپ
71
4
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
10
2
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
2
10
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
8
26
٪ مالکیت توپ
74
3
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ولورهمپتون و چلسی

جام حذفی انگلیس FA Cup

چلسی

2
0

ولورهمپتون

21:00
1395/11/30
انگلیس ليگ برتر

چلسی

2
1

ولورهمپتون

18:30
1390/10/12
انگلیس ليگ برتر

ولورهمپتون

0
3

چلسی

18:30
1390/09/05
انگلیس لیگ برتر

چلسی

0
1

ولورهمپتون

23:15
1389/10/15

ویدیوهای بازی ولورهمپتون و چلسی

اخبار بازی