بازی منچستریونایتد - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

منچستریونایتد

2 2

آرسنال

23:30 1397/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
7
خطا
7
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
4
13
خطا
10
2
آفساید
3
15
ضربه آزاد
17
10
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
1
6
خطا
3
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی منچستریونایتد و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
2

منچستریونایتد

20:00
1397/02/09
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

3
1

آرسنال

21:00
1396/09/11
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

0
2

آرسنال

19:30
1396/02/17
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

منچستریونایتد

16:00
1395/08/29

اخبار بازی