بازی‌ اورتون - نیوکسل

لیگ برتر انگلیس هفته 15

اورتون

1 1

نیوکسل

23:15 1397/09/14

بازی های رو در روی اورتون و نیوکسل

لیگ برتر انگلیس

اورتون

2
3

نیوکسل

18:30
1397/12/18
لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

0
1

اورتون

23:30
1397/02/03
لیگ برتر انگلیس

اورتون

1
0

نیوکسل

23:15
1396/09/22
لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

0
3

اورتون

23:15
1394/11/14