بازی اورتون - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

اورتون

1 1

نیوکسل

23:15 1397/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
10
کرنر
2
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
13
موقعیت گل
3
76
٪ مالکیت توپ
24
0
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
14
کرنر
2
7
خطا
18
0
آفساید
2
18
ضربه آزاد
6
20
موقعیت گل
9
76
٪ مالکیت توپ
24
0
کارت زرد
5
4
نجات دروازه
2
8
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
0
3
خطا
13
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
6
76
٪ مالکیت توپ
24
0
کارت زرد
5
4
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی اورتون و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
1

اورتون

23:30
1397/02/03
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

نیوکسل

23:15
1396/09/22
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

اورتون

23:15
1394/11/14
انگلیس لیگ برتر

اورتون

1
0

نیوکسل

21:00
1394/10/05