بازی تاتنهام - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

تاتنهام

3 1

ساوتهمپتون

23:30 1397/09/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
3
خطا
1
3
آفساید
2
3
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
6
7
خطا
5
4
آفساید
2
7
ضربه آزاد
12
13
موقعیت گل
18
52
٪ مالکیت توپ
48
4
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
9
8
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
6
4
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
15
46
٪ مالکیت توپ
54
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی تاتنهام و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

1
1

ساوتهمپتون

19:30
1396/11/01
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

2
5

تاتنهام

16:00
1396/10/05
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
2

تاتنهام

17:45
1395/12/29
انگلیس لیگ برتر

تاتنهام

4
1

ساوتهمپتون

23:15
1395/10/08

ویدیوهای بازی تاتنهام و ساوتهمپتون