بازی‌ هادرسفیلد - ساوتهمپتون

لیگ برتر انگلیس هفته 18

هادرسفیلد

1 3

ساوتهمپتون

18:30 1397/10/01

بازی های رو در روی هادرسفیلد و ساوتهمپتون

لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

1
1

ساوتهمپتون

18:30
1398/02/22
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

1
1

ساوتهمپتون

18:30
1396/10/02
لیگ برتر انگلیس

ساوتهمپتون

0
0

هادرسفیلد

18:30
1396/06/04