حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کاردیف - تاتنهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 21)

کاردیف

0 3

تاتنهام

21:00 1397/10/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
2
خطا
3
4
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
4
28
٪ مالکیت توپ
72
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
3
6
خطا
6
6
آفساید
2
8
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
13
27
٪ مالکیت توپ
73
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
2
4
خطا
3
2
آفساید
2
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
9
26
٪ مالکیت توپ
74
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کاردیف و تاتنهام

انگلیس لیگ برتر

کاردیف

0
1

تاتنهام

17:30
1397/07/14
انگلیس ليگ برتر

کاردیف

0
1

تاتنهام

20:00
1392/12/11
انگلیس ليگ برتر

تاتنهام

1
0

کاردیف

19:30
1392/06/31

ویدیوهای بازی کاردیف و تاتنهام

اخبار بازی