حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - کاردیف

انگلیس لیگ برتر (هفته 24)

آرسنال

2 1

کاردیف

23:15 1397/11/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
7
خطا
6
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
8
70
٪ مالکیت توپ
30
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
7
14
خطا
12
0
آفساید
1
14
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
19
71
٪ مالکیت توپ
29
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
8
5
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
7
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
11
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آرسنال و کاردیف

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

3
2

کاردیف

17:00
1397/06/11
انگلیس ليگ برتر

کاردیف

0
2

آرسنال

18:30
1392/10/11
انگلیس ليگ برتر

آرسنال

3
0

کاردیف

18:30
1392/09/09

اخبار بازی