حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی وستهام - لیورپول

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

وستهام

1 1

لیورپول

23:30 1397/11/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
5
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
5
32
٪ مالکیت توپ
68
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
5
9
خطا
11
1
آفساید
3
14
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
11
27
٪ مالکیت توپ
73
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
1
4
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
6
22
٪ مالکیت توپ
78
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وستهام و لیورپول

انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
4

لیورپول

17:00
1397/05/21
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
4

لیورپول

18:30
1396/12/05
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

4
1

وستهام

21:00
1396/08/13
انگلیس لیگ برتر

لیورپول

4
0

وستهام

17:45
1396/02/24

اخبار بازی