حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هادرسفیلد - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 26)

هادرسفیلد

1 2

آرسنال

18:30 1397/11/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
8
خطا
5
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
0
17
خطا
12
2
آفساید
1
13
ضربه آزاد
18
15
موقعیت گل
9
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
0
9
خطا
7
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی هادرسفیلد و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
1

آرسنال

18:30
1397/09/17
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
0

هادرسفیلد

18:30
1397/02/23
انگلیس لیگ برتر

هادرسفیلد

0
5

آرسنال

23:15
1396/09/08

ویدیوهای بازی هادرسفیلد و آرسنال

اخبار بازی