حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ساوتهمپتون - کاردیف

انگلیس لیگ برتر (هفته 26)

ساوتهمپتون

1 2

کاردیف

18:30 1397/11/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
9
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
2
15
خطا
12
0
آفساید
3
15
ضربه آزاد
15
14
موقعیت گل
6
66
٪ مالکیت توپ
34
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و کاردیف

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
1

کاردیف

18:30
1397/09/17
انگلیس ليگ برتر

کاردیف

1
0

ساوتهمپتون

18:37
1393/01/23
انگلیس ليگ برتر

ساوتهمپتون

3
0

کاردیف

18:30
1392/10/05