بازی‌ نیوکسل - هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس هفته 27

نیوکسل

2 0

هادرسفیلد

18:30 1397/12/04

بازی های رو در روی نیوکسل و هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

1
0

هادرسفیلد

18:30
1397/09/24
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

0
1

نیوکسل

18:30
1397/01/11
لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

0
1

هادرسفیلد

17:00
1396/05/29
دوستانه

نیوکسل

2
2

هادرسفیلد

23:15
1393/05/14