بازی‌ برایتون - هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس هفته 29

برایتون

1 0

هادرسفیلد

18:30 1397/12/11

بازی های رو در روی برایتون و هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس

برایتون

2
1

هادرسفیلد

18:30
1397/09/10
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

1
1

برایتون

18:30
1397/01/18
لیگ برتر انگلیس

برایتون

0
2

هادرسفیلد

18:30
1396/09/18
قهرمانی انگلیس

هادرسفیلد

1
2

برایتون

18:30
1394/11/03

اخبار بازی