بازی‌ کریستال پالاس - هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس هفته 32

کریستال پالاس

2 0

هادرسفیلد

19:30 1398/01/10

بازی های رو در روی کریستال پالاس و هادرسفیلد

لیگ برتر انگلیس

کریستال پالاس

1
0

هادرسفیلد

18:30
1397/06/24
لیگ برتر انگلیس

کریستال پالاس

2
0

هادرسفیلد

18:30
1396/12/26
جام اتحادیه انگلیس

هادرسفیلد

0
1

کریستال پالاس

23:15
1396/06/28
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

3
0

کریستال پالاس

18:30
1396/05/21