حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فولام - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

فولام

2 0

اورتون

18:30 1398/01/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
3
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
8
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
3
8
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
8
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
5
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
5
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی فولام و اورتون

انگلیس لیگ برتر

فولام

0
3

اورتون

17:30
1397/07/07
انگلیس ليگ برتر

اورتون

3
1

فولام

17:00
1393/01/10
انگلیس ليگ برتر

فولام

1
4

اورتون

18:30
1392/09/23
انگلیس ليگ برتر

فولام

0
1

اورتون

18:30
1392/02/07