حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ساوتهمپتون - ولورهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

ساوتهمپتون

3 1

ولورهمپتون

18:30 1398/01/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
4
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
10
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
9
13
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
13
13
موقعیت گل
17
30
٪ مالکیت توپ
70
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
7
6
شوت خارج از چارچوب
8
6
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
3
9
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
7
28
٪ مالکیت توپ
72
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و ولورهمپتون

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
2

ولورهمپتون

17:30
1397/07/07