حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آنژه - لیون

فرانسه لوشامپیونا (هفته 11)

آنژه

1 2

لیون

18:30 1397/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
4
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
3
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
0
9
خطا
10
1
آفساید
4
14
ضربه آزاد
10
14
موقعیت گل
9
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
0
5
خطا
8
1
آفساید
4
12
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی آنژه و لیون

فرانسه لوشامپیونا

آنژه

0
6

لیون

23:15
1398/05/25
فرانسه لوشامپیونا

آنژه

1
2

لیون

23:15
1398/01/30
فرانسه لوشامپیونا

آنژه

1
1

لیون

19:30
1396/10/24
فرانسه لوشامپیونا

لیون

3
3

آنژه

18:30
1396/07/09