حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رنس - استراسبورگ

فرانسه لوشامپیونا (هفته 18)

رنس

2 1

استراسبورگ

22:30 1397/09/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
10
خطا
9
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
0
52
٪ مالکیت توپ
48
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
3
19
خطا
16
2
آفساید
0
17
ضربه آزاد
22
12
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
9
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی رنس و استراسبورگ

فرانسه لیگ یک

استراسبورگ

0
0

رنس

19:30
1398/05/27
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
4

استراسبورگ

21:30
1398/01/14