حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیون - رنس

فرانسه لوشامپیونا (هفته 20)

لیون

1 1

رنس

23:15 1397/10/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
6
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
4
69
٪ مالکیت توپ
31
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
0
14
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
9
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
0
8
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی لیون و رنس

فرانسه لوشامپیونا

لیون

0
1

رنس

23:15
1397/05/26
فرانسه لوشامپیونا

لیون

1
4

رنس

23:30
1395/02/25
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
1

لیون

19:00
1394/07/11
فرانسه لوشامپيونه

لیون

4
2

رنس

23:30
1394/02/06