حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - نانت

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

مارسی

2 1

نانت

22:00 1397/04/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مارسی و نانت

فرانسه لوشامپیونا

مارسی

0
0

نانت

20:00
1398/05/26
فرانسه لوشامپیونا

نانت

2
1

مارسی

23:30
1398/02/08
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

2
3

نانت

21:30
1397/09/14
فرانسه لوشامپیونا

نانت

1
1

مارسی

23:30
1396/12/13