حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - تاتنهام

بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

آاس رم

1 4

تاتنهام

06:30 1397/05/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
7
2
خطا
9
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
5
19
پرتاب دستی
10
5
کرنر
8
3
خطا
19
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
4
19
موقعیت گل
11
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
4
10
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5
40
پرتاب دستی
26
5
کرنر
1
1
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
1
13
موقعیت گل
1
57
٪ مالکیت توپ
43
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
21
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی آاس رم و تاتنهام

بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

آاس رم

3
2

تاتنهام

04:30
1396/05/04

ویدیوهای بازی آاس رم و تاتنهام