بازی‌ تورینو - اسپال

سری آ ایتالیا هفته 3

تورینو

1 0

اسپال

23:00 1397/06/11

بازی های رو در روی تورینو و اسپال

سری آ ایتالیا

تورینو

0
0

اسپال

15:00
1397/11/14
سری آ ایتالیا

اسپال

1
2

تورینو

17:30
1397/02/23
سری آ ایتالیا

تورینو

2
2

اسپال

17:30
1396/10/02